درخواست

یک درخواست خوب برای پدا کردن کار یا تحصیل در آلمان، اتریش و سوئیس ضروری است.

درخواست شغلی

برای استخدام موفق، ما به اطلاعات زیر نیاز داریم:

  • اطلاعات شخصی شما (رزومه)
  • اولویت های کاری (مدت زمان کار، با/بدون خانواده و غیره)
  • توضیحی دقیق از صلاحیت های تخصصی (شامل مدارک/مراجع)
  • ارایه مدرک زبان آلمانی از مراکز معتبر(مدرک-B2)

 

درخواست برای تحصیل در آلمان

برای یک درخواست موفق جهت تحصیل در دانشگاه های آلمان، به اطلاعات زیر نیاز داریم:

  • اطلاعات شخصی (رزومه)
  • رشته ی انتخابی تحصیلی
  • تاییدیه مدارک تحصیلی
  • ارایه مدرک زبان آلمانی از مراکز معتبر(مدرک-B2)

 

دانلودها

(Application Form (English

راهنمایی برای نوشتن رزومه (انگلیسی)

نمونه ی CV برای پزشکان (آلمانی)

نمونه ی CV برای مهندسان (آلمانی)