همکار حرفه ای شما درآلمان، اتریش و سوئیس

آژانس بریج اکسپرت استخدام کننده ی پزشکان و مهندسان ممتاز در محیط های کاری در آلمان، اتریش و سوئیس است. ما دانش آموزان را به دانشگاههای شناخته شده و عالی بین المللی درآلمان معرفی می کنیم و پس از فارغ التحصیلی اولین کمک را برای نوشتن درخواست کاری و پیدا کردن محل اقامت مناسب به آنها ارائه می دهیم.

کارفرمای مناسب برای شما

ما شما را به سازمان هایی با قابلیت های مناسب و با شرایط فوق العاده معرفی کرده همچنین شما را در موارد زیر پشتیبانی می کنیم :
روند درخواست، روند تاییدیه رسمی مدارک تحصیلی تا تطبیق آن در کشور مقصد ( آلمان، اتریش، سوئیس ) . همچنین شما را برای بر قراری اولین تماس برای شروع کار با یکی از مشتریان خود حمایت خواهیم کرد .

شناخته شدن به عنوان یک پزشک

برای کار درآلمان، مدارک پزشکی و گواهی نامه ی عمومی باید به رسمیت شناخته شود. ما دوره های مقدماتی را با سمینارهایی که عموما بیش از پنج ماه می باشد برای شما برگزار می کنیم، که در این سمینارها شما با اصطلاحات متخصصین در آلمان و مهارتهای زبان آلمانی برای برقراری ارتباط با بیماران آشنا می شوید.