خدمات برای پزشکان، مهندسین و دانش آموزان

بریج اکسپرت پزشکان و مهندسین جویای کار را برای کار در آلمان، اتریش و سوئیس حمایت می کند. همه ی خدمات ما پایه ای قویی برای شروع موفقیت آمیز در کار بین المللی را به همراه دارد.

تحصیل در آلمان پایه ریزی ایده آلی را برای شروع یک حرفه ی بین المللی ایجاد می کند. ما شما را برای انتخاب یک دانشگاه مناسب کمک می کنیم و در طول درخواست هم شما را حمایت خواهیم کرد .

گروه های موردنظر ما شامل:

    • رزیدنتی در همه ی رشته های تخصصی، پزشکان عمومی و پزشکان متخصص؛
    • مهندسان ممتاز به ویژه مهندسی عمران، الکترونیک و مکانیک؛
    • دانش آموزان آینده نگر که قصد تحصیل در دانشگاه های آلمان را دارند.

     

جهت اطلاعات بیشتر با آژانس بریج اکسپرت تماس حاصل نمایید.