استخدام

آژانس بریج اکسپرتاستخدام کننده ی پزشکان متعهد و با انگیزه و مهندسان حرفه¬ای در محیط های کاری درآلمان، اتریش و سوئیس است. ما به طور مستقیم به بازار کار داخلی دسترسی داریم و به خوبی با محیط فرهنگی آشنا هستیم.

متخصصان با توجه به نیازهای شما

ما نامزدهای مناسبی را متناسب با نیازهای شما به شما معرفی می کنیم. این کار تنها زمانی انجام می گیرد که ما متقاعد شویم که یک کاندید صلاحیت کافی، تجربه و خصوصیات کاملی را مطابق با آنچه شما شرح داده اید دارد. بعد از آن شما می توانید کارمند جدید خود را از این موج گسترده ی متقاضیان واجدالشرایط انتخاب نمایید. همچنین شما را در روند انتخاب تا اتمام قرارداد پشتیبانی و حمایت می کنیم. پس از آن ما کارکنان را برای زندگی و کار درآلمان، اتریش و سوئیس با برگزاری کلاسهای زبان و دوره های بین فرهنگی آماده خواهیم کرد.

ارزیابی مدارک برای پزشکان

درآلمان، ارزیابی مدارک برای اخذ مجوز پزشکان خارجی مورد نیاز است. ما دوره های مقدماتی برای متقاضیان در آلمان جهت یادگیری اصطلاحات فنی و برای ارتباط با بیماران در زبان آلمانی برگزار می کنیم.