خدمات

خدمات برای کارفرمایان

بریج اکسپرت در امور استخدامی متخصصان مجرب – پزشکان و مهندسان ممتاز – از ایران می باشد. ما همکاریِ نزدیکی با کارفرمایان برای رفع نیازهای استخدامیِ سازمان ها به همراه حق انتخاب از بین متخصصان ممتاز برای آنان ایجاد کرده ایم، همچنین بر حفظ و دوام کارکنان نیز تمرکز می کنیم.

خدمات برای متقاضیان

آلمان، اتریش وسوئیس پشتیبانی می کند. همچنین در تمام رشته ها، راهنمایی برای دانش آموزان هستیم که به این ترتیب پایه ای مناسب برای آنها در کسب یک حرفه ی بین المللی با انتخاب تحصیل درآلمان ایجاد خواهد شد. ما در فرآیند انتخاب دانشگاه مناسب به آنها کمک و به درخواست آنها رسیدگی می کنیم. همچنین خدمات همه جانبه خود را در ایجاد شرایط ایده آل برای کسب یک حرفه ی بین المللی و یکپارچه سازی سریع و ساده ی آنها درکشور مقصد ارائه می دهیم.

کارمندان راضی در مقابل کارفرمایان راضی

به منظور سرعت بخشیدن به دوره های آموزشی اولیه و به منظور به حداقل رساندن مسائل مربوط به نوسانات آموزشی و کاری، بریج اکسپرت بسته های خدماتی همه جانبه ای را ارئه می کند :

  • مسایل شخصی (از سوالات مهاجرتی گرفته تا درخواست ویزا، و غیره)
  • مهارتهای زبانهای خارجی؛
  • راهنمایی حقوقی ازشرکای همکار ما؛
  • مشاوره و پشتیبانی در شناسایی و ملاقات، کسب مهارتهای زبانی،
  • حل مشکلات اقامت، و غیره در صورت لزوم؛
  • راهنمایی دقیق و معرفی امتحانات حرفه ایی که در این راه لازم است؛
  • کمک برای پیدا کردن محل اقامت.

پشتیبانی از پزشکان

برای اینکه پزشکان بتوانند با موفقیت کامل ارزیابی ها و هم ارزی های لازم برای اخذ مجوز را بگیرند، ما (همراه با شرکای همکارمان) یک سری دوره مقدماتی معتبر با میزان موفقیت 90 ٪ را ارائه می دهیم.