مدیریت اجرایی

مدیرعامل بریج اکسپرت؛ سارا ادهمی مهارت تخصصی و صلاحیت بین فرهنگی را با هم یکی می کند:

  • متولد و بزرگ شده ی ایران
  • دارای مدرک دیپلم از städtisches Gymnasium Kamen آلمان؛
  • کارشناسی ارشد در رشته های شیمی و ریاضیات از دانشگاه بیلفیلد؛
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی؛ گرایش منابع انسانی و بازاریابی از دانشگاه AKAD، اشتوتگارت؛
  •  شرکت زیمنس، بخش منابع انسانی، مونیخ؛
  • کنسولگری اتریش؛ اتاق بازرگانی، مدیر بازاریابی، مونیخ

 

این مجموعه با دانش، تجربه ی حرفه ای ، دانش زبانی و مهارتهای فرهنگی، و همچنین درک عمیق از بازار کار در هر دو منطقه، اطمینان کاملی را برای تحقق موفقیت آمیز ماموریتها در این شرکت فراهم می کند.