درباره ی ما

بریج اکسپرت کارشناسان متخصص و مجرب واجدالشرایط ( مخصوصا پزشکان و مهندسان ) را از کشورهای خارجی در موسسات مناطق آلمانی زبان مشغول به کار می کند. ما تمام خدمات، از جمله جستجو برای متخصصان و معرفی راهنمای همراه را ارائه می دهیم که درتمام راه تا آلمان / اتریش / سوئیس پشتیبان شما هستند.

ماموریت بریج اکسپرت جذب و حفظ متخصصین از خارج از کشور و حل مشکلات جابجایی آنها از کشورهای غیراتحادیه اروپا به این مناطق آلمانی زبان در اروپا است.

چشم انداز شرکت، جذب کارفرمایان و متقاضیان بین المللی همراه با غلبه بر موانع فرهنگی و زبانی آنها است.

برای کارفرمایان : متخصصان از ایران

هر ساله، فارغ التحصیلان متعددی از بهترین سیستمهای آموزشی در ایران، متشکل از پزشکان مجرب و مهندسان درتلاش برای یافتن شغل مناسبی به ویژه درآلمان، اتریش و سوئیس هستند.
بریج اکسپرت همانند پلی بین کارفرمایان و کارمندان آینده نگر عمل می کند.

برای متقاضیان : شریک کاری شما در اروپا

بریج اکسپرت از پزشکان و مهندسانی که در جستجوی شغل در آلمان، اتریش و سوئیس هستند حمایت و پشتیبانی می کند. ما همه ی خدمات لازم را برای شروع یک حرفه ی موفق ارائه می دهیم. ما دانش آموزان را در انتخا ب دانشگاه مناسب درآلمان و با برنامه کاری پس از فارغ التحصیلی پشتیبانی می کنیم.

بریج اکسپرت

بریج: ایجاد پل های بین المللی بین کارفرما و کارمندان، به ویژه درحرفه های پزشکی و مهندس

اکسپرت:  نیاز به کارشناسان ممتاز و متخصص پزشکی و مهندسی