چرا بریج اکسپرت؟

پتانسیل بالای بازار کار

ایران دارای یک نظام آموزش و پرورش برجسته و شناخته شده ی بین المللی است. هر سال، پزشکان و مهندسان مجرب بسیاری با انگیزه های متعدد از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند و به دنبال شغلی درخارج از کشور می گردند. پیدا کردن کارکنان ماهر نیاز به درک استثنائی از بازار و همچنین مهارتهای زبانی و دانش فرهنگی دارد .

دانش فرهنگی و حرفه ای

میز بین هر دو طرف را برقرار می کند. مدیرعامل و موسس این آژانس، سارا ادهمی دورگه؛ تا نوجوانی در ایران زندگی وسپس به آلمان مهاجرت کرده و پس از اتمام درجات علمی برای چندین سال در زمینه¬ی جذب منابع انسانی فعالیت داشته است، ازجمله کار در زیمنس.

این تجربیات، همراه با دانش فرهنگی، نه تنها دسترسی به بازار کار ایران را برای او امکان پذیر کرده است، بلکه تضمین مطمئنی برای قراردادهای استخدامی و خدمات تخصصی او می باشد. بریج اکسپرتاتکایی مطمئن برای کارفرمایان، دانشجویان و متقاضیان است .

شرایط کار پایدار

 پرسنل خوب، با ارزشترین سرمایه ی هر سازمان است. ما شما را برای توسعه و حفظ پایدار این سرمایه حمایت می کنیم. برای این منظور، ما نه تنها به متقاضیان خود فرصتهای شغلی فعلی را پیشنهاد می کنیم، بلکه یک سری بسته پشتیبانی در طول فرآیند از نقل مکان تا سازگاری درکشور مقصد ارائه خواهیم داد.

ما خود را به عنوان یک واسطه بین کارفرمایان و متقاضیان به حساب می آوریم و در این بین منافع و نیازهای هر دو طرف را مدنظر داریم.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.